اخذ نماد اعتماد

نماد اعتماد سامانه ارسال و دریافت پیامک آرمان دریافت شد.

سامانه پیامک آرمان که از سال 1388 شروع به فعالیت کرده است بنا به اعلام شورای عالی نظارت بر فعالیتهای اقتصادی ملزم به اخذ نماد اعتماد گردید.

این نماد اخذ و در سامانه قابل مشاهده می باشد.

سامانه ارسال و ردیافت پیامک آرمان رایگان می باشد و در واقع سرویس دهنده بخش پیامکی نرم فزارهای این شرکت از جمله حقوق و دستمزد، اموال، مدیریت اتحادیه ها و سامانه های رزرواسیون می باشد.