تصاویر قطعی از رندر های نهایی Galaxy Note 8 هم به لطف افشاگری های کاربران کنجکاو اکنون قابل مشاهده است. در تصاویری که در ادامه می بینید می توانیم از تمامی زوایا این پرچمدار را ببینیم.

بیست