خانه محصولات مدیریت اتحادیه های صنفی

نرم افزار جامع اتحادیه های صنفی مشاغل و تولیدکنندگان

 نرم افزار جامع اتحادیه صنفی با توجه به گسترگی کارهای اتحادیه ها بصورت متمرکز و جامع طراحی و تولید گردید است تا بتواند کلیه نیازهای اساسی یک اتحادیه را بصورت جامع و کامل بوشاند و از اتحادیه را از داشتن چندین نرم افزار همانند  نرم افزار مالی، اتوماسیون، پیامک کوتاه، عضویت اعضا، کارت پرسنلی و ... بی نیاز سازد.

 

o       مزايا