دفتر نمره آنلاین(الکترونیک) هوشمند، گامی نو در جهت هوشمندسازی مدارس

دفتر نمره آنلاین هوشمند

دفترنمره هوشمند آنلاین خدمتی نو از شرکت آرمان می باشد و گامی جدید در جهت نیل به مدرسه هوشمند است.

این سرویس می تواند برای مدارس آموزشگاه ها و موسسات آموزشی مفید فایده باشد

هدف از ایجاد این سرویس، جایگزینی دفترنمره سنتی با نسخه آنلاین و تحت وب آن می باشد.

با استفاده از دفترنمره آنلاین، خدمات زیر در دسترس خواهند بود:

  • ثبت نمرات کلاسی بصورت آنلاین
  • استخراج آنی معدل کلاسی
  • استخراج آنی معدل دانش آموزان
  • اطلاع آنی اولیا از نمرات
  • اطلاع آنی دانش آموزان از وضعیت کلاسی خود.
 
تماس با ما