کارت هوشمند

در این مجموعه محصولات ارائه شده در قالب کارتهای هوشمند ارائه می گردند.

کارتهای هوشمند به کارتهایی اطلاق می گردد که دارای حافظه داخلی و شناسه می باشند و در انواع بدون تماس، RFID، مایفر(Mifare) و مغناطیسی و Smart Card می باشند.

فیلتر عنوان