کارت بیمار هوشمند

کارت بیمار هوشمند

کارت بیمار هوشمند به کارتی اطلاق می شود که وظیفه آن نگه داری اطلاعات بیمار اعم از اطلاعات فردی،اطلاعات مربوط به بیماری،اطلاعات پرداختی ها و سایر اطلاعات می باشد.

علت اطلاق عبارت هوشمند به این نوع کارتها، وجود چیپ های الکترونیکی در داخل کارت می باشد که وظیفه آنها شناسایی کارت و ذخیره اطلاعات مورد نیاز درون کارتها می باشد. این کارتها در انواع مختلف مانند RFID 125k، مایفر(Mifare )، مغناطیسی و SMART Card می باشند

کارت بیمار هوشمند

با تجهیز مطب به کارت بیمار هوشمند، شما مطب خود را هوشمندانه مدیریت خواهید نمود و  دسترسی به پرونده بیمار بسیار سریعتر انجام خواهد شد و سوابق پزشکی وی نیز سریعا در دسترس پزشک و کارکنان مجاز مطب خواهد بود.

با عنایت به اینکه شرکت آرمان، ارائه دهنده تخصصی خدمات مبتنی بر کارت هوشمند می باشد، پس از تجهیز مطب به کارت بیمار هوشمند، پنلی از سامانه سمکا( سامانه صدور کارت آرمان)، تحویل شما خواهد شد تا براحتی بتوانید درخوا