خانه محصولات اموال و دارایی های ثابت

مدیریت اموال و دارایی های ثابت با مراکز پراکنده

نرم افزار اموال و دارايي هاي ثابت با مراکز پراکنده

 

اجمالي بر امكانات نرم افزار:

اطلاعات پايه

تعريف مراكز كاري

تعريف گروه هاي كالا با سطح بندي نامحدود

تعريف دارايي به تعداد نا محدود

تعريف چارت سازماني

تعريف پرسنل

تعريف جمعدار

تعريف محل هاي استقرار

تعريف حسابها

تعريف شركا (جهت دارايي هاي مشاركتي)

تعريف و اصلاح قوانين استهلاك

مدیریت دارایی های بلااستفاده

محاسبه استهلاک ثابت و متغیر</