• سیستم مدیریت اطلاعات و مستندات مالی و اجرای ادارات و پروژه های عمرانی
  سیستم مدیریت اطلاعات و مستندات مالی و اجرای ادارات و پروژه های عمرانی
 • دقیقا به اهدافتان برسید
  دقیقا به اهدافتان برسید
 • امکان نگهداری کلیه اسناد فنی، اطلاعات صورت وضعیت ها و اسناد مالی برای هر پروژه بصورت مجزا
  امکان نگهداری کلیه اسناد فنی، اطلاعات صورت وضعیت ها و اسناد مالی برای هر پروژه بصورت مجزا
 • امکان ایجاد بستر کنترل پروژه و بروز رسانی روند اجرای پروژه به صورت روزانه
  امکان ایجاد بستر کنترل پروژه و بروز رسانی روند اجرای پروژه به صورت روزانه
 • امکان نگهداری نقشه های بروز پروژه و برآورد مصالح هر یک از نقشه ها
  امکان نگهداری نقشه های بروز پروژه و برآورد مصالح هر یک از نقشه ها
 • ارتقاء توانایی شرکت برای اجرا و مدیریت هم زمان چندین پروژه
  ارتقاء توانایی شرکت برای اجرا و مدیریت هم زمان چندین پروژه
 • ایجاد همبستگی بین مدیران برای اجرای پروژه ها با مشخص نمودن عملکرد هر مدیر
  ایجاد همبستگی بین مدیران برای اجرای پروژه ها با مشخص نمودن عملکرد هر مدیر
 • رصد عملکرد مدیران
  رصد عملکرد مدیران
 • دسترسی به اطلاعات بروز پروژه در جلسات
  دسترسی به اطلاعات بروز پروژه در جلسات
 • بروز رسانی اطلاعات پروژه در محل اجرای پروژه
  بروز رسانی اطلاعات پروژه در محل اجرای پروژه
 • در اینجا اطلاعات پروژه شما در امان است و نقشه های ارزشمند پروژه تا مادام العمر محفوظ می ماند
  در اینجا اطلاعات پروژه شما در امان است و نقشه های ارزشمند پروژه تا مادام العمر محفوظ می ماند
 • دسترسی به کلیه اطلاعات پروژه در هر مکان و هر زمان و با هر وسئله ارتباطی
  دسترسی به کلیه اطلاعات پروژه در هر مکان و هر زمان و با هر وسئله ارتباطی
تماس با ما
آدرس:
دفتر مرکزی: آذربایجان شرقی-  تبریز-خیابان امام، اول خیابان خاقانی، ساختمان 12 طبقه اول، واحد 9
دفتر تهران: شهرک غرب ، نیایش ، فرحزادی شمال ، گلستان دوم پلاک 87 واحد6  طبقه 4
کد پستی: 5133997139
ایمیل: info at arman.co.ir
تلفن:
فکس: 02189783622
شماره موبایل: 09143184300
09123127516