خانه اخبار گزارش تراز کارت و کارکرد قرارداد به نرم افزار استخر اضافه شد

گزارش تراز کارت و کارکرد قرارداد به نرم افزار استخر اضافه شد

 

گزارش تراز کارت استخر و کارکرد قرارداد به نرم افزار استخر اضافه شد. این گزارشات به سفارش هتل پارس تبریز طراحی و برروی سیستم راه اندازی شدند.

لازم به ذکر است هتل پارس تبریز برای پنجمین سال متوالی است که از نرم افزارهای باشگاهی آرمان بهره می بر